• /pju´triditi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Như putridness
  Vật thối rữa; vật thối tha độc hại

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự thối
  sự thối rữa
  vật thối rữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X