• /´pʌzlə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người làm bối rối, người làm bối rối, người làm khó xử; cái làm bối rối, cái làm khó xử
  Vấn đề làm bối rối, vấn đề khó xử, vấn đề khó giải quyết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X