• /paiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giàn thiêu (để thiêu xác)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bonfire , fuel , heap , suttee

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X