• /ˈfjuəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất đốt, nhiên liệu
  Cái khích động
  to add fuel to the flames (to the fire)
  đổ thêm dầu vào lửa

  Ngoại động từ

  Bơm xăng
  Cung cấp chất đốt
  to fuel a ship
  cung cấp chất đốt cho một chiếc tàu

  Nội động từ

  Lấy chất đốt (tàu...)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nhiên liệu, chất đốt, nạp nhiên liệu

  Cơ - Điện tử

  Nhiên liệu, chất đốt, (v) nạp nhiên liệu

  Kỹ thuật chung

  khí đốt
  nạp nhiên liệu
  batch fuel loading
  sự nạp nhiên liệu từng lô
  fuel charge
  sự nạp nhiên liệu
  fuel feeder
  thiết bị nạp nhiên liệu
  fuel hopper
  phễu nạp nhiên liệu
  fuel inlet valve
  van nạp nhiên liệu
  fuel-charging machine
  máy nạp nhiên liệu
  zoned fuel loading
  sự nạp nhiên liệu theo vùng (lò phản ứng)
  nhiên liệu

  Giải thích EN: Specifically, a material that can be used to provide power for an engine, power plant, or nuclear reactor.

  Giải thích VN: Một chất liệu dùng để cung cấp năng lượng cho một động cơ, nhà máy điện, hay các lò phản ứng hạt nhân.

  a lean or rich air-fuel mixture
  hỗn hợp nhiên liệu-khí giàu hoặc nghèo
  advanced fuel cycle
  chu trình nhiên liệu tăng cường
  air fuel mixture
  hỗn hợp nhiên liệu khí
  air-hydrogen fuel cell
  pin nhiên liệu
  alkaline fuel cell
  pin nhiên liệu kiềm
  anti-knock fuel
  nhiên liệu không va đập
  antidetonamit fuel
  nhiên liệu chống kích nổ
  antiknock fuel
  nhiên liệu chống nổ
  atomization of liquid fuel
  phun nhiên liệu lỏng
  auxiliary fuel tank
  bình chứa nhiên liệu phụ
  aviation fuel
  nhiên liệu cho máy bay
  aviation fuel
  nhiên liệu máy bay
  aviation turbine fuel
  nhiên liệu tuabin máy bay
  barium fuel cell
  pin nhiên liệu bari
  batch fuel loading
  sự nạp nhiên liệu từng lô
  bi-fuel propellant
  nhiên liệu kép tên lửa
  bio-fuel
  nhiên liệu sinh học
  biochemical fuel cell
  pin nhiên liệu hóa sinh
  blended fuel
  nhiên liệu hỗn hợp
  block-shaped fuel element
  phân tử nhiên liệu dạng khối
  bosch fuel pump
  bơm nhiên liệu bosch
  brake specific fuel consumption
  sự tiêu hao nhiên liệu khi thắng
  calorific value of a fuel
  năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  ceramic fuel
  nhiên liệu gốm
  ceramic fuel
  nhiên liệu ngành gốm
  clad-fuel clearance
  khoảng hở vỏ nhiên liệu
  clean fuel
  nhiên liệu sạch
  closed fuel cycle
  chu trình nhiên liệu khép kín
  closed-cycle fuel cell
  pin nhiên liệu chu trình đóng
  coal tar fuel
  nhiên liệu lấy từ nhựa than
  composite fuel
  chất nhiên liệu hỗn hợp
  composite fuel
  nhiên liệu hỗn hợp
  contaminated fuel
  nhiên liệu nhiễm bẩn
  conventional fuel
  nhiên liệu quy ước
  conventional fuel
  nhiên liệu tính đổi
  cracked fuel dilution
  pha loãng nhiên liệu đã crackinh
  crude fuel
  nhiên liệu thô
  cryogenic fuel
  nhiên liệu gây lạnh
  damaged fuel assembly
  cụm nhiên liệu bị hỏng
  depleted nuclear fuel
  nhiên liệu hạt nhân nghèo
  derived fuel
  nhiên liệu dẫn suất
  diesel fuel
  nhiên liệu diesel
  diesel fuel
  nhiên liệu điezen
  diesel fuel injector
  vòi phun nhiên liệu điezen
  dispersion fuel
  nhiên liệu phân tán
  domestic fuel
  nhiên liệu dân dụng
  dual fuel
  nhiên liệu kép
  dual fuel engine
  động cơ hai nhiên liệu
  dual-fuel system
  hệ nhiên liệu kép
  dusty fuel
  nhiên liệu (dạng) bột
  early fuel evaporation (EEF) system
  hệ thống làm bốc hơi nhiên liệu
  electric fuel pump
  bơm nhiên liệu bằng điện
  electronic fuel injection (EFIor EFi)
  hệ thống phun nhiên liệu bằng điện tử
  emulsified fuel
  nhiên liệu nhũ tương hóa
  engine fuel
  nhiên liệu động cơ
  engine fuel
  nhiên liệu máy phát
  engine fuel system
  hệ nhiên liệu động cơ
  enriched fuel
  nhiên liệu được làm giàu
  feed pump (fuelpump)
  bơm cung cấp (bơm nhiên liệu)
  flexible fuel line
  ống dẫn nhiên liệu mềm dẻo
  fossil fuel
  nhiên liệu hóa thạch
  fresh fuel
  nhiên liệu mới
  fuel accumulator
  bộ tích lũy nhiên liệu
  fuel and energy balance
  cân bằng năng lượng nhiên liệu
  fuel and power resources
  nguồn nhiên liệu năng lượng
  fuel ash
  tro nhiên liệu
  fuel assembly
  cấu trúc nhiên liệu
  fuel assembly corner rod
  thanh góc của cụm thanh nhiên liệu
  fuel backup pump
  máy bơm nhiên liệu dự phòng
  fuel balance
  cân bằng nhiên liệu
  fuel bed
  tầng nhiên liệu
  fuel bell
  chuông nhiên liệu
  fuel briquette
  bánh nhiên liệu
  fuel burner
  vòi đốt nhiên liệu
  fuel by-pass valve
  van rẽ hướng (nhiên liệu)
  fuel cap
  nắp bình nhiên liệu
  fuel cell
  pin nhiên liệu
  fuel cell
  thùng nhiên liệu
  fuel channel
  kênh nhiên liệu
  fuel charge
  nạp nhiên liệu
  fuel charge
  sự nạp nhiên liệu
  fuel cladding
  sự bọc thanh nhiên liệu
  fuel cock
  khóa nhiên liệu
  fuel consumption
  nhiên liệu tiêu hao
  fuel consumption
  sự tiêu hao nhiên liệu
  fuel consumption
  sự tiêu thụ nhiên liệu
  fuel consumption
  tiêu hao nhiên liệu
  fuel consumption
  tiêu thụ nhiên liệu
  fuel control
  sự điều chỉnh nhiên liệu
  fuel control gear
  bộ điều chỉnh nhiên liệu
  fuel control unit
  bộ điều khiển cấp nhiên liệu
  fuel coolant heat exchanger
  bộ trao đổi làm mát nhiên liệu
  fuel cooling
  sự làm nguội nhiên liệu
  fuel cross-feed value
  van cấp ngang nhiên liệu
  fuel cut-off switch
  công tắc cắt nhiên liệu
  fuel density
  mật độ nhiên liệu
  fuel depot
  kho nhiên liệu
  fuel discharge
  sự xả nhiên liệu
  fuel dumping
  sự giảm nhiên liệu
  fuel economy
  sự tiết kiệm nhiên liệu
  fuel economy
  tính kinh tế nhiên liệu
  fuel element
  phần tử nhiên liệu
  fuel element
  thanh nhiên liệu
  fuel engineering
  công nghệ nhiên liệu
  fuel feed
  nạp nhiên liệu
  fuel feed pump
  bơm (cấp) nhiên liệu
  fuel feed system
  hệ (thống) cấp nhiên liệu
  fuel feed system
  hệ thống cung cấp nhiên liệu
  fuel feeder
  thiết bị nạp nhiên liệu
  fuel filler tube
  ống dẫn nhiên liệu xuống thùng
  fuel filter
  bình lọc nhiên liệu
  fuel filter
  bộ lọc nhiên liệu
  fuel filter
  bộ lọc nhiên liệu, cái lọc nhiên liệu
  fuel filter
  lọc nhiên liệu
  fuel filter system
  hệ thống lọc nhiên liệu
  fuel float gauge
  phao chỉ mức nhiên liệu
  fuel float gauge
  phao chỉ mực nhiên liệu
  fuel fog
  mù nhiên liệu
  fuel gage
  đồng hồ nhiên liệu
  fuel gage
  máy chỉ thị nhiên liệu
  fuel gage indicator
  bộ chỉ báo nhiên liệu
  fuel gauge
  lưu lượng đo nhiên liệu
  fuel gauge
  đồng hồ chỉ nhiên liệu
  fuel gauge
  nhiên liệu kế
  fuel grabity tank
  bình cấp nhiên liệu tự cháy
  fuel grade
  loại nhiên liệu
  fuel hopper
  phễu nạp nhiên liệu
  fuel hose
  ống nhiên liệu (mềm)
  fuel indicator
  đồng hồ nhiên liệu
  fuel indicator
  máy chỉ thị nhiên liệu
  fuel injection
  sự phun nhiên liệu
  fuel injection (FI)
  sự phun nhiên liệu
  fuel injection pump
  bơm phun nhiên liệu
  fuel injection pump lifter
  cần đẩy bơm phun nhiên liệu
  fuel injection pump lifter yoke
  cần nâng bơm phun nhiên liệu
  fuel injection system
  hệ thống phun nhiên liệu
  fuel injector
  kim xịt nhiên liệu
  fuel injector
  vòi phun nhiên liệu
  fuel inlet valve
  van nạp nhiên liệu
  fuel inventory
  trữ lượng nhiên liệu
  fuel jet
  tia nhiên liệu (phun ra)
  fuel jettison
  sự xả bớt nhiên liệu
  fuel level selector
  bộ chọn mức nhiên liệu
  fuel level transmitter
  máy phát báo mức nhiên liệu
  fuel lid
  nắp thùng nhiên liệu
  fuel line
  đường (ống dẫn) nhiên liệu
  fuel line
  đường dẫn nhiên liệu
  fuel line
  đường ống dẫn nhiên liệu
  fuel line
  ống cấp nhiên liệu
  fuel line duct
  đường ống dẫn nhiên liệu
  fuel line duct
  ống đường nhiên liệu
  fuel load
  nạp nhiên liệu
  fuel manifold
  ống dẫn nhiên liệu
  fuel mass
  khối lượng nhiên liệu đẩy
  fuel metering
  sự định lượng nhiên liệu
  fuel metering
  sự đo nhiên liệu
  fuel mixture
  hỗn hợp nhiên liệu
  fuel nozzle
  vòi phun nhiên liệu
  fuel oil
  dấu nhiên liệu
  fuel oil
  nhiên liệu lỏng
  fuel oil
  nhiên liệu lỏng nặng
  fuel oil tank
  thùng nhiên liệu
  fuel oil thermal value test
  phép xác định nhiệt trị dầu nhiên liệu
  fuel passage
  đường dẫn nhiên liệu
  fuel pipe
  đường ống nhiên liệu
  fuel pipe
  ống nhiên liệu
  fuel pipe union
  mối nối ống dẫn nhiên liệu
  fuel pressure
  áp suất nhiên liệu
  fuel pressure gauge
  áp kế nhiên liệu
  fuel pump
  bơm nhiên liệu
  fuel pump
  máy bơm nhiên liệu
  fuel rack
  thanh răng nhiên liệu
  fuel rates
  suất nhiên liệu
  fuel ratio
  tỉ lệ nhiên liệu
  fuel regeneration
  sự tái sinh nhiên liệu
  fuel reserve
  thùng dự trữ nhiên liệu
  fuel reserve tank
  bình nhiên liệu dự phòng
  fuel rod
  thanh nhiên liệu
  fuel sedimenter
  bộ phận tách nhiên liệu
  fuel sensitivity
  độ nhạy của nhiên liệu
  fuel shut-off cock
  van ngắt nhiên liệu
  fuel soot
  mồ hóng nhiên liệu
  fuel spraying
  sự phun nhiên liệu
  fuel starvation
  sự thiếu nhiên liệu
  fuel storage
  kho chứa nhiên liệu
  fuel strainer
  bình lược nhiên liệu
  fuel strainer
  bộ lọc nhiên liệu
  fuel supply
  hệ cấp nhiên liệu
  fuel supply
  sự cung cấp nhiên liệu
  fuel supply
  sự tiếp vận nhiên liệu
  fuel supply
  việc cấp nhiên liệu
  fuel supply pump
  bơm tiếp vận nhiên liệu
  fuel system
  hệ nhiên liệu
  fuel system
  hệ thống nhiên liệu
  fuel tank
  bể chứa nhiên liệu
  fuel tank
  bình thùng nhiên liệu
  fuel tank
  thùng chứa nhiên liệu
  fuel tank filler cap
  nắp bình chứa nhiên liệu
  fuel tank selector switch
  công tắc chọn thùng nhiên liệu
  fuel tank sender
  cảm biến mực nhiên liệu
  fuel tank strainer
  màng lọc ở thùng nhiên liệu
  fuel tanker
  tàu chở nhiên liệu
  fuel temperature probe
  đầu dò thùng nhiên liệu
  fuel test
  phép thử nhiên liệu
  fuel transfer
  sự nạp thêm nhiên liệu
  fuel transfer
  sự tiếp thêm nhiên liệu
  fuel transfer table
  bàn chuyển giao nhiên liệu
  fuel ullage box
  hộp đo lượng nhiên liệu hao
  fuel value
  trị số nhiên liệu
  fuel valve
  nắp nhiên liệu
  fuel valve
  van nhiên liệu
  fuel vapour
  bốc hơi nhiên liệu
  fuel yard
  kho nhiên liệu
  fuel-air mixture
  hỗn hợp không khí-nhiên liệu
  fuel-air ratio
  tỉ lệ nhiên liệu-không khí
  fuel-charging machine
  máy nạp nhiên liệu
  fuel-dumping system
  hệ thống thải nhiên liệu
  fuel-gas cylinder
  bình khí nhiên liệu nén
  fuel-transport department
  phân xưởng nhiên liệu
  furnace fuel
  nhiên liệu lò
  gas fuel
  nhiên liệu khí
  gaseous fuel
  nhiên liệu dạng khí
  gaseous fuel
  nhiên liệu khí
  graphite-clad fuel element
  thanh nhiên liệu bọc graphit
  grid-spaced fuel assembly
  giàn thanh nhiên liệu lưới
  heavy fuel
  nhiên liệu nặng
  heavy fuel oil
  nhiên liệu lỏng nặng
  high efficiency fuel
  nhiên liệu năng lượng cao
  high grade fuel
  nhiên liệu cao cấp
  high-temperature fuel cell
  pin nhiên liệu nhiệt độ cao
  household fuel
  nhiên liệu dân dụng
  household fuel
  nhiên liệu gia dụng
  injected fuel spray
  tia nhiên liệu phun
  isotopic fuel
  nhiên liệu cháy đồng vị
  jet engine fuel
  nhiên liệu động cơ phản lực
  jet fuel
  nhiên liệu phản lực
  jet propulsion fuel
  nhiên liệu động cơ phản lực
  k-jetronic fuel injection
  hệ phun nhiên liệu liên tục
  k-jetronic fuel injection
  sự phun nhiên liệu K-Jetronic
  lack of fuel
  sự thiếu nhiên liệu
  leaded fuel
  nhiên liệu chì
  leaking fuel assembly
  hệ nhiên liệu bị rò rỉ
  light fuel oil
  nhiên liệu lỏng nhẹ
  limiting fuel assembly
  tổ hợp nhiện liệu giới hạn
  liquid fuel
  nhiên liệu lỏng
  liquid fuel engine
  động cơ nhiên liệu lỏng
  liquid fuel rocket
  tên lửa dùng nhiên liệu lỏng
  liquid-metal fuel cell
  pin nhiên liệu kim loại lỏng
  low fuel indicator
  đèn báo mức nhiên liệu thấp
  low-grade fuel
  nhiên liệu nghèo
  main fuel tank (mainsupply tank)
  bình nhiên liệu chính
  make-up fuel
  nhiên liệu được làm giàu
  margin of thruster fuel
  sự dự trữ nhiên liệu phản lực
  marine fuel oil
  nhiên liệu tàu thủy
  mass fuel rate of flow
  lưu lượng dòng nhiên liệu
  matrix fuel
  nhiên liệu nén
  mechanical fuel pump
  máy bơm nhiên liệu cơ học
  mineral fuel
  nhiên liệu khoáng
  missile fuel
  nhiên liệu tên lửa
  molten carbonate fuel cell
  pin nhiên liệu dùng cácbonat nóng chảy
  mono-fuel
  đơn nhiên liệu
  motor fuel
  nhiên liệu động cơ
  multi-port fuel injection (mfi)
  phụn nhiên liệu điện tử nhiều cổng
  natural uranium fuel
  nhiên liệu urani tự nhiên
  new fuel assembly
  cụm nhiên liệu mới
  new fuel assembly
  phần tử nhiên liệu mới
  new fuel element
  cụm nhiên liệu mới
  new fuel element
  phần tử nhiên liệu mới
  non-fossil fuel
  nhiên liệu phi hóa thạch
  non-knocking fuel
  nhiên liệu không nổ
  non-renewable fuel
  nhiên liệu không tái sinh
  non-volatile fuel
  nhiên liệu không bay hơi
  nuclear fuel
  nhiên liệu hạt nhân
  nuclear fuel
  nhiên liệu nguyên tử
  nuclear fuel utilization
  tận dụng nhiên liệu hạt nhân
  oil fuel
  nhiên liệu dầu
  once-through fuel cycle
  chu trình nhiên liệu mở
  once-through fuel cycle
  chu trình nhiên liệu một lần
  open fuel cycle
  chu trình nhiên liệu mở
  open fuel cycle
  chu trình nhiên liệu một lần
  paste fuel
  nhiên liệu bột nhão
  peripheral fuel assembly
  cụm nhiên liệu ngoại vi
  peripheral fuel assembly
  nhiên liệu phản ứng vòng ngoài
  phosphoric acid fuel cell
  pin nhiên liệu kiểu axit phôtphoric
  polymer electrolyte membrane fuel cell
  pin nhiên liệu kiểu màng điện pôlyme
  poor fuel
  nhiên liệu chất lượng kém
  powdered fuel
  nhiên liệu (dạng) bột
  primary fuel cell
  pin nhiên liệu ban đầu
  primary fuel cell
  pin nhiên liệu sơ cấp
  priming pump fuel
  bơm mồi nhiên liệu
  priming the fuel injection system
  mồi hệ thống phun nhiên liệu
  pulverized fuel
  nhiên liệu (dạng) bột mịn
  pulverized fuel
  nhiên liệu phun
  pulverized fuel
  nhiên liệu phun bụi
  racing fuel
  nhiên liệu xe đua
  reference fuel
  nhiên liệu chuẩn
  reference fuel
  nhiên liệu chuẩn (trong điều khoản trượt giá)
  regenerative fuel cell
  pin nhiên liệu tái sinh
  renewable fuel
  nhiên liệu tái sinh
  residual fuel
  nhiên liệu cặn
  residual fuel oil
  dầu nhiên liệu gốc (sản phẩm chưng cất)
  rocket fuel
  nhiên liệu tên lửa
  running fuel level
  mức nhiên liệu hoạt động
  safety fuel
  nhiên liệu an toàn
  saving of fuel
  sự tiết kiệm nhiên liệu
  secondary fuel cell
  thùng nhiên liệu phụ
  segmented fuel rod
  thanh nhiên liệu có nhiều phần
  semihomogeneous fuel element
  thanh nhiên liệu nửa đồng tính
  smokeless fuel
  nhiên liệu không khói
  solid fuel
  nhiên liệu rắn
  solid fuel heating system
  hệ thống sưởi bằng nhiên liệu rắn
  solid nuclear fuel
  nhiên liệu hạt nhân rắn
  solid oxide fuel cell
  pin nhiên liệu ôxit rắn
  solid polymer fuel cell
  pin nhiên liệu pôlyme rắn
  specific fuel consumption
  suất tiêu thụ nhiên liệu
  specific fuel consumption (SFC)
  mức tiêu hao nhiên liệu riêng
  spent fuel
  nhiên liệu đã dùng
  standing fuel level
  mức nhiên liệu ổn định
  stove and furnace fuel
  nhiên liệu dân dụng
  substitute fuel
  nhiên liệu thay thế
  sulfur fuel
  nhiên liệu có lưu huỳnh
  synthetic fuel
  nhiên liệu tổng hợp
  ten mode fuel economical rating
  chỉ số tiết kiệm nhiên liệu
  tertiary fuel
  nhiên liệu bậc ba
  test fuel
  nhiên liệu thí nghiệm
  thermal value of fuel oil
  nhiệt trị của nhiên liệu
  tractor fuel
  nhiên liệu máy kéo
  trapped fuel
  nhiên liệu kẹt
  two-stage fuel filter
  bộ lọc nhiên liệu hai tầng
  uncanned fuel element
  thanh nhiên liệu không vỏ
  uncoated fuel particle
  hạt nhiên liệu không bọc
  unsafe fuel
  nhiên liệu không an toàn
  uranium aluminide fuel
  nhiên liệu aluminit urani
  uranium dioxide fuel
  nhiên liệu urani đioxit
  uranium fuel element
  phần tử nhiên liệu urani
  uranium oxide fuel
  nhiên liệu urani oxit
  vacuum fuel pump
  máy bơm nhiên liệu chân không
  waste fuel
  nhiên liệu phế thải
  waste fuel
  nhiên liệu thải
  waste fuel
  nhiên liệu thải ra
  wet fuel
  nhiên liệu lỏng
  zoned fuel loading
  sự nạp nhiên liệu theo vùng (lò phản ứng)
  nhiên liệu điezen
  diesel fuel injector
  vòi phun nhiên liệu điezen
  ga

  Địa chất

  nhiên liệu, chất đốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X