• Kinh tế

    biểu mẫu định giá bình phương

    Giải thích VN: Biểu mẫu đánh giá tài chánh cho biết thị trường tối ưu cho sản phẩm hay dịch vụ mới và giáhoa lợi tối ưu của một sản phẩm mới.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X