• /¸kwɔdri´pa:tait/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gồm bốn phần, chia làm bốn phần
  Bốn bên (hội nghị...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phân bốn, chia bốn

  Xây dựng

  có bốn mặt
  có 4 phần

  Y học

  bốn phần

  Kinh tế

  bốn phần hợp thành
  do bốn người hoặc bốn nước hình thành
  do bốn phần hợp thành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X