• Kinh tế

  niên khoản đủ tiêu chuẩn
  tiền trợ cấp hàng năm đủ tiêu chuẩn

  Giải thích VN: Tiền trợ cấp hàng năm được mua theo (hay thiết lập ra) chương trình đầu tư cho tài khoản hưu trí cá nhân, một loại như kế hoạch hay ủy thác đủ tiêu chuẩn đó là kế hoạch hưu trí và phân chia lợi nhuận.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X