• /¸kwɔntifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xác định số lượng (của cái gì)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) lượng hoá

  Kỹ thuật chung

  lượng hóa

  Kinh tế

  sự xác định rõ số lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X