• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  đại lượng
  balance quantitive
  đại lượng cân bằng
  characteristic quantitive
  đại lượng đặc trưng
  fundamental quantitive
  đại lượng cơ bản
  số lượng

  Y học

  (thuộc) lượng, định lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X