• Kỹ thuật chung

  sản suất lượng lớn
  săn xuất theo lô lớn

  Kinh tế

  sản xuất đại trà
  sản xuất hàng loạt
  sản xuất số lượng lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X