• /kwa:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) hạt quác, vi lượng

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  quac
  quark structure
  cấu trúc quac
  quark-antiquark system
  hệ quac-phản quac

  Kỹ thuật chung

  quac (hạt cơ bản)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X