• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiền trả hằng quý (lương, phụ cấp)

  Hóa học & vật liệu

  sự trả theo quý

  Kinh tế

  phí quý
  thuế quý
  tiền quý phí
  tiền trả hàng quý
  trả tiền hàng quý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X