• /kwɔ:´tet/

  Thông dụng

  Cách viết khác quartette

  Danh từ

  Nhóm bốn (người, vật)
  (âm nhạc) bản tứ tấu; nhóm tứ tấu
  a string quartet
  nhóm tứ tấu đàn dây

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nhóm bốn, bộ bốn

  Vật lý

  mức bốn (phổ học)
  vạch bốn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X