• Kinh tế

  công ty bán công

  Giải thích VN: Công ty điều hành theo tư cách tư và thường có chứng khoán mua bán trong công chúng, nhưng cũng có ủy thác công và thường được nhà nước hỗ trợ cho các món nợ trực tiếp của công ty. Thí dụ, COMSAT (Communications Satellite Corporation-công ty truyền thông vệ tinh) được quốc hội Hoa Kỳ bảo trợ để tăng cường phát triển không gian, FNMA (Fannie Mae-Federal National Mortgage Association) được thành lập để phát triển thị trường thế chấp cấp hai (the second mortgage market).

  công ty bán quốc doanh
  công ty hầu như là công
  công ty hầu như là quốc doanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X