• /kwɔ´tə:nəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có bốn phần
  (địa lý,địa chất) (thuộc) kỳ thứ tư
  (hoá học) bậc bốn

  Danh từ

  Nhóm bốn, bộ bốn, bốn phần
  Số bốn
  ( Quaternary) kỳ thứ tư; hệ thứ tư

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) bậc bốn, có bốn phần

  Hóa học & vật liệu

  bốn thành phần
  gốc bốn

  Toán & tin

  tứ phân
  quaternary operator
  toán tử phân tư
  quaternary operator
  toán tử tứ phân

  Điện lạnh

  có bốn thành phần
  thứ tư

  Kỹ thuật chung

  có hóa trị bốn
  kỷ Đệ tứ
  kỷ thứ tư

  Kinh tế

  bộ môn thứ tư

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X