• /ˌkwɛstʃəˈnɛər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bản câu hỏi (để điều tra, để thăm dò ý kiến) (như) questionary

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thuật hỏi, bảng hỏi

  Kỹ thuật chung

  bản câu hỏi

  Kinh tế

  bản điều tra
  bảng câu hỏi
  fill in a questionnaire
  điền vào một bảng câu hỏi
  non-directive questionnaire
  bảng câu hỏi không có hướng dẫn
  open-end questionnaire
  bảng câu hỏi bất định, tùy ý trả lời
  open-end questionnaire
  bảng câu hỏi bỏ ngỏ (dùng trong việc điều nghiên tiếp thị)
  bảng điều tra
  bảng trưng cầu
  bảng trưng cầu ý kiến
  bảng ý kiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X