• /fil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái làm đầy; cái đủ để nhồi đầy
  a fill of tobacco
  mồi thuốc (đủ để nhồi đầy tẩu)
  Sự no nê
  to eat one's fill
  ăn no đến chán
  to drink one's fill
  uống no
  to take one's fill of pleasures
  vui chơi thoả thích chán chê
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (ngành đường sắt) nền đường

  Ngoại động từ

  Làm đầy, chứa đầy, đổ đầy; đắp đầy, rót đầy
  to fill a bottle with water
  rót đầy nước vào chai
  Nhồi
  to fill one's pipe
  nhồi thuốc vào tẩu
  Lấp kín (một lỗ hổng), trám, hàn
  to fill a tooth
  trám (hàn) một cái răng
  Bổ nhiệm, thế vào, điền vào
  to fill (in) a post
  bổ khuyết một chức vị; thế chân
  Chiếm, choán hết (chỗ)
  the table fills the whole room
  cái bàn choán hết chỗ trong phòng
  Giữ (chức vụ)
  to fill someone's shoes
  thay thế ai, kế vị ai
  to fill a part
  đóng một vai trò
  Làm thoả thích, làm thoả mãn
  to fill someone to repletion with drink
  cho ai uống say bí tỉ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đáp ứng
  to fill every requirement
  đáp ứng mọi nhu cầu
  Thực hiện
  to fill an order
  thực hiện đơn đặt hàng
  to fill a prescription
  bán thuốc theo đơn, bốc thuốc theo đơn
  Làm căng (buồm)

  Nội động từ

  Đầy, tràn đầy
  the hall soon filled
  phòng chẳng mấy chốc đã đầy người
  Phồng căng
  sails fill
  buồm căng gió
  to fill in
  điền vào, ghi vào, cho vào cho đủ
  to fill in one's name
  ghi tên vào một bản khai
  to fill out
  làm căng ra, làm to ra
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điền vào
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớn ra, đẫy ra
  to fill up
  đổ đầy, lấp đầy, tràn đầy, đầy ngập
  to fill up a pound
  lấp đầy một cái ao
  to fill someone in on
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cung cấp cho ai thêm những chi tiết

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khối đắp
  compacted fill
  khối đắp đầm nén
  dam fill
  khối đắp đập
  deep fill
  khối đắp cao
  dry rubble fill
  khối đắp khan
  earth fill
  khối đắp đất
  gravel fill
  khối đắp cuội sỏi
  height of fill
  chiều cao khối đắp
  impervious fill
  khối đắp không thấm
  mechanical fill
  khối đắp bằng cơ học
  rolled fill
  khối đắp đầm nén
  semi hydraulic fill
  khối đắp nửa bồi
  sluiced fill
  khối đắp bồi
  stable fill
  khối đắp không ổn định
  support fill
  khối đắp chịu lực (trong mặt cắt ngang đập đất đá)
  tipped fill
  khối đắp đổ đống
  sự làm đầy

  Giao thông & vận tải

  đường đắp

  Hóa học & vật liệu

  độn vào

  Toán & tin

  phủ đầy

  Giải thích VN: Trong các chương trình bảng tính, đây là một thao tác nhằm nhập cùng một văn bản, trị số (các con số, ngày tháng, giờ, hoặc công thức), hoặc một tuần tự nhiều trị số vào trong phiếu công tác.

  sự điền vào
  tô vào

  Xây dựng

  bít chèn đầy
  bít đổ đầy
  bít lấp đầy
  bít trát đầy
  chêm vào
  giải đáp
  rải dải đắp
  rải nền đắp
  việc lấp

  Giải thích EN: Earth, rock, or soil used for embankments or to bring a site to a required higher elevation or level.

  Giải thích VN: Đất hoặc đá dùng để đắp đê hoặc để đưa một khu đất lên một độ cao mong muốn.

  Kỹ thuật chung

  bổ sung
  chất đống
  hoàn thành
  nền đường
  earth fill
  nên đường bằng đất
  side-hill fill
  nền (đường) nửa đắp
  nạp đầy
  nạp liệu
  fill-up forcing tank
  thùng nạp liệu áp lực
  fill-up forcing tank
  thùng nạp liệu bơm
  nện
  nền đắp
  dải đắp
  đất đắp
  điền vào

  Giải thích VN: Trong các chương trình bảng tính, đây là một thao tác nhằm nhập cùng một văn bản, trị số (các con số, ngày tháng, giờ, hoặc công thức), hoặc một tuần tự nhiều trị số vào trong phiếu công tác.

  Fill - In Signal Unit (FISU)
  khối tín hiệu điền vào
  fill in the blanks
  điền vào những chỗ trống
  fill-in field
  trường điền vào
  đổ
  đổ đầy
  nhét
  nhồi
  fill insulation
  lớp cách nhiệt kiểu nhồi
  insulating fill
  nhồi đầy chất cách nhiệt
  làm đầy
  lấp đầy
  lèn
  sự đắp
  sự đắp đất
  rót
  rót đầy
  sự lấp đất
  sự lấp đầy
  sự rót đầy
  tiếp liệu

  Kinh tế

  chứa đầy
  đổ đầy
  sự làm đầy
  sự no lên
  thực hiện
  fill an order
  thực hiện một đơn đặt hàng
  fill or kill
  thực hiện hay hủy bỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X