• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  sự đưa vào hàng

  Kỹ thuật chung

  hàng đợi
  queuing theory
  lý thuyết hàng đợi
  sự xếp hàng
  message queuing
  sự xếp hàng thông báo

  Kinh tế

  xếp hàng chờ lượt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X