• Kinh tế

  tài sản có thể chuyển ngay thành tiền mặt
  tài sản dễ đổi ra tiền mặt

  Giải thích VN: Tài sản hiện hành của một doanh nghiệp trừ hàng tồn kho, nó có thể đổi ra tiền mặt khi cần chỉ trong một thời gian ngắn, thường từ một năm trở lại. Nó còn gọi là tài sản lưu động (liquid assets-tài sản dễ đổi ra tiền mặt).

  tài sản khả dụng ngắn hạn
  tài sản tốc động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X