• /kwaiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thếp giấy ( 25 tờ)
  Một tay sách (các tập nhỏ ghép lại thành sách)
  in quires
  chưa đóng (thành quyển)
  Như choir

  Nội động từ

  Như choir

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  thếp giấy
  xếp giấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X