• (đổi hướng từ Quoits)
  /kɔit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái vòng (bằng kim loại.. để ném vào một cái cọc dựng đứng)
  ( số nhiều) trò chơi ném vòng
  to plays quoits

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X