• Kinh tế

    hiệp ước phân chia hạn ngạch

    Giải thích VN: Một hợp đồng tái bảo hiểm. Thỏa thuận phân chia hạn ngạch xác định phần trăm rủi ro được nhà tái bảo hiểm đảm nhận.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X