• Kinh tế

    theo tỷ lệ hạn ngạch

    Giải thích VN: Phương tiện điều chỉnh hàng nhập vượt quá hạn ngạch. Sự điều chỉnh được thực hiện-tại cảng nhập. Số hàng nhập vượt mức hạn ngạch sẽ được tồn kho tạm thời. Khi hàng hóa được phép nhập vào, số phân bổ trong hạn ngạch tương lai sẽ bị trừ bớt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X