• Kinh tế

  cổ phiếu được ghi vào bảng giá chính thức (của Sở giao dịch)
  cổ phiếu được mua bán trên thị trường chứng khoán
  cổ phiếu được yết giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X