• /'ræbai/

  Thông dụng

  Cách viết khác rabbin

  Danh từ, số nhiều rabbis

  Giáo sĩ Do thái, người giảng dạy luật pháp Do thái

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X