• /´reiʃə¸lizəm/

  Thông dụng

  Cách viết khác racism

  Danh từ

  Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
  Sự mâu thuẫn chủng tộc, sự thù địch giữa các chủng tộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X