• /´ræk¸rent/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cho thuê (nhà, đất...) với giá cắt cổ; bắt (người thuê nhà, đất...) phải trả giá cắt cổ

  Danh từ

  Giá thuê cắt cổ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đòi bắt phải chịu tiền thuê quá cao
  đòi, bắt phải chịu tiền thuê quá cao
  tiền thuê cắt cổ
  tiền thuê quá cao
  tổng số tiền thuê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X