• (đổi hướng từ Radicated)
  /´rædi¸keit/

  Thông dụng

  Nội động từ
  Mọc rễ
  Ngoại động từ
  Làm cho mọc rễ
  Tính từ
  Có rễ
  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X