• /´reidiou¸græm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vô tuyến điện báo (bức điện đánh bằng (rađiô))
  (y học) phim rơngen, ảnh chụp X quang
  (viết tắt) của radiogramophone máy quay đĩa có rađiô

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  điện tín vô tuyến

  Kinh tế

  bức điện vô tuyến
  điện báo vô tuyến
  vô tuyến điện báo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X