• /ræmˈbuːtən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quả chôm chôm
  Cây chôm chôm (như) rambutan tree

  Kinh tế

  cây chôm chôm
  quả chôm chôm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X