• /´ræmiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đầm, sự nện chặt

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự đầm, sự lèn chặt

  Hóa học & vật liệu

  sự giã

  Xây dựng

  nện bằng vồ
  sự lèn tà vẹt

  Kỹ thuật chung

  sự đầm
  sự đầm chặt
  sự đập
  sự đóng cọc
  sự lèn chặt
  compacting by ramming
  sự lèn chặt bằng dầm nện
  sự nện
  sự nén chặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X