• /´ræpain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cướp bóc, sự cướp đoạt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  plunder , seize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X