• /´plʌndə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cướp bóc; sự tước đoạt, sự cưỡng đoạt; hành động cướp bóc
  be guilty of plunder
  phạm tội cướp của
  Vật cướp bóc được, vật ăn cắp được
  (từ lóng) lời, lợi nhuận

  Ngoại động từ

  Cướp bóc; tước đoạt, cưỡng đoạt
  Ăn cắp, tham ô (hàng hoá...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X