• /ra:s´kæliti/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính côn đồ, tính bất lương, tính đểu giả
  Hành động côn đồ, hành động bất lương, hành động đểu giả

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X