• /´redi¸meid/

  Thông dụng

  Cách viết khác ready-for-service

  'redit”'we”
  tính từ
  Làm sẵn; may sẵn (quần áo)
  ready-made clothes
  quần áo may sẵn
  ready-made shop
  hiệu quần áo may sẵn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bê tông trộn sẵn
  có sẵn
  làm sẵn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X