• /ri´eidʒənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) thuốc thử
  Chất phản ứng

  Chuyên ngành

  Vật lý

  chai chất phản ứng
  chai thuốc thử

  Kinh tế

  chất phản ứng
  thuốc thử
  Eber's reagent
  Thuốc thử Eber (xác định amoniac)
  Karl Fischer reagent
  Thuốc thử Fise (xác định độ ẩm)
  Nessler's reagent
  Thuốc thử Nessler
  Tillman's reagent
  Thuốc thử Tillman

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X