• /¸ri:ə´ʃuərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cam đoan một lần nữa, sự đoan chắc một lần nữa
  Sự làm yên tâm, sự làm yên lòng; sự làm vững dạ
  Sự bảo hiểm lại

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tái bảo hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X