• /ri:´kæptʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bắt lại (một tù binh)
  Việc đoạt lại (giải thưởng...)
  Người bị bắt lại; vật đoạt lại được

  Ngoại động từ

  Bắt lại (một tù binh)
  Đoạt lại (giải thưởng...)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  thu hồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X