• Kỹ thuật chung

  định lý thuận nghịch

  Giải thích VN: Quan hệ giữa điện áp tại một điểm với dòng điện vào điểm thứ hai trong một mạch điện giống như quan hệ giữa điện áp tại điểm thứ hai với dòng điện vào điểm thứ nhất. Trong một mạng điện gồm có nhiều tổng trở hai chiều thụ động, định nghĩa về tổng trở, tổng trở truyền tỷ số điện áp đặt vào một điểm trên dòng điện vào điểm thứ hai. Theo định lý thuận nghịch thì tỷ số này bằng pha và biên độ với tỷ số điện áp đặt vào điểm thứ hai trên dòng điện vào điểm thứ nhất, đem ứng dụng vào việc chuẩn hóa các bộ chuyển đổi, định lý thuận nghịch liên quan đến thương số giá trị tỷ số điện áp ra hở mạch của bộ chuyển đổi giữa âm thanh và điện với áp suất âm thanh nhận được (đo theo tiêu chuẩn khi bộ phận chuyển đổi là micrô) chia cho giá trị tỷ số áp suất âm thanh phát ra với dòng điện vào bộ chuyển đổi (đo theo tiêu chuẩn khi bộ chuyển đổi là loa phát thanh). Thương số này gọi là hằng số thuận nghịch, không phụ thuộc vào bản chất cấu tạo của bộ chuyển đổi.

  định lý tương hoán
  rayleigh reciprocity theorem
  định lý tương hoán Rayleigh
  nguyên lý tương hoán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X