• Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhân nhượng lẫn nhau, sự trao đổi lẫn nhau, sự có đi có lại
  Sự dành cho nhau những đặc quyền (giữa hai nước)
  reciprocity in trade (between countries)
  sự dành cho nhau những đặc quyền về mậu dịch (giữa hai nước)
  (toán học) tính đảo nhau

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính tương hỗ, tính thuận nghịch

  Điện lạnh

  tính tương hoán

  Kỹ thuật chung

  tính thuận nghịch
  reciprocity calibration
  tính thuận nghịch chuẩn

  Kinh tế

  sự ưu đãi lẫn nhau
  chủ nghĩa hỗ huệ
  ghi một khoản giống y (trên sổ kế toán)
  sự có đi có lại
  sự tương nhượng
  tính có qua có lại
  tính hỗ huệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X