• /ri¸kɔmbi´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tái tổ hợp, sự kết hợp lại

  Chuyên ngành

  Y học

  sự tái hợp, tái hỗ trợ

  Điện

  hiện tượng tái hợp

  Giải thích VN: Sự trung hòa giữa điện tử được và lỗ trống trong chất bán dẫn do đó phải đi hai hạt mang điện là một điện tử và một lỗ trống. Năng lượng được phóng thích, trong quá trình này phải xuất hiện ở dạng một photon hoặc với xác xuất thấp hơn, ở dạng vài phonon. xem Ex-cition, phonon, photon.

  Kỹ thuật chung

  sự tái hợp

  Kinh tế

  sự hoàn nguyên lại
  sự tái kết hợp
  sự tái liên hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X