• /¸rekə´mendətəri/

  Thông dụng

  Tính từ
  Để giới thiệu, để tiến cử
  recommendatory letter
  thư giới thiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X