• /'letə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chữ cái, mẫu tự
  the 26 letters of the English alphabet
  26 chữ của bảng chữ cái Anh
  a capital letter
  chữ hoa
  a small letter
  chữ nhỏ
  Thư, thư tín
  business letters
  thư công việc, thư thương mại
  Nghĩa chật hẹp, nghĩa mặt chữ
  to understand a clause in letter and spirit
  hiểu một điều khoản về cả chữ lẫn ý của nó
  ( số nhiều) văn học, văn chương
  a man of letters
  nhà văn, văn sĩ
  the profession of letters
  nghề viết văn
  republic (commonwealth) of letters
  giới văn học
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) huy hiệu (tặng cho sinh viên có thành tích thể thao...) ( (thường) là tên tắt của trường)

  Ngoại động từ

  Viết chữ, khắc chữ lên, in chữ lên
  (kỹ thuật) đánh dấu, in dấu

  Cấu trúc từ

  to the letter
  chú ý từng li từng tí
  a bread-and-butter letter
  Xem bread
  a dead letter
  Xem dead
  the letter of the law
  Xem law

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  khắc chữ
  đóng số
  ghi chữ

  Hóa học & vật liệu

  thư hợp đồng

  Toán & tin

  chữ cái; dấu hiệu // ghi bằng chữ
  capital letter
  chữ (cái) hoa
  code letter
  chữ mã hiệu; dấu hiệu mã
  function letter
  (máy tính ) chữ hàm
  key letter
  (điều khiển học ) (chữ) khoá (mã hiệu)

  Kỹ thuật chung

  chữ số
  chữ
  kiểu chữ
  letter type code
  mã kiểu chữ cái
  ký hiệu
  code letter
  ký hiệu mã
  function letter
  ký hiệu hàm
  letter symbol
  ký hiệu bằng chữ
  ký tự

  Kinh tế

  thư
  thư từ
  thư tín
  Bức thư

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  number , speech

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X