• /¸ri:kɔnsti´tjuʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoàn nguyên, sự khôi phục lại (thức ăn..)
  Sự tổ chức lại, sự cải tổ, sự tái xây dựng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tái cấu tạo

  Y học

  sự thành lập lại

  Kỹ thuật chung

  sự thiết lập lại

  Kinh tế

  sự tái sinh
  sự trương nở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X