• Kỹ thuật chung

  bộ ghi
  dụng cụ ghi
  thiết bị ghi
  data recording device (DRD)
  thiết bị ghi dữ liệu
  DRD (datarecording device)
  thiết bị ghi dữ liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X