• /ri´kɔ:diη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ghi, sự thu (âm thanh, hình ảnh trên băng từ..)
  a recording studio
  (thuộc ngữ) một phòng thu băng
  a recording session
  một buổi thu băng
  Âm thanh đã được thu, hình ảnh đã được ghi
  make a video recording of a wedding
  thu băng hình đám cưới

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  biên bản làm việc
  ghi (dữ liệu)
  data recording control (DRC)
  sự điều khiển ghi dữ liệu
  data recording device (DRD)
  thiết bị ghi dữ liệu
  DRD (datarecording control)
  sự điều khiển ghi dữ liệu
  DRD (datarecording device)
  thiết bị ghi dữ liệu
  MDR (miscellaneousdata recording)
  sự ghi dữ liệu hỗn tạp
  miscellaneous data recording (MDR)
  sự ghi dữ liệu hỗn tạp

  Điện lạnh

  sự ghi (âm thanh, hình ảnh)

  Kỹ thuật chung

  sự ghi
  sự ghi âm
  sự ghi hình

  Kinh tế

  sự ghi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X