• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lính mới
  Hội viên mới, thành viên mới (tổ chức, phong trào...)

  Động từ

  Mộ, tuyển mộ (lính mới); tìm thêm, tuyển thêm, lấy thêm (người cho một tổ chức...)
  Bổ sung chỗ trống
  Phục hồi; lấy sức khoẻ lại
  to recruital one's health
  phục hồi sức khoẻ
  to go to the seaside to recruital
  ra biển để nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X