• Kinh tế

  giá chuộc lại
  giá chuộc lại (cổ phiếu)
  giá hoàn trả (trái khoán)
  giá hoàn trả (trái phiếu)
  giá mua lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X