• /¸ri:di´plɔi/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Bố trí lại (nhiệm vụ, cương vị mới cho ai)
  redeploy troops
  bố trí lại quân đội
  redeploy workers
  bố trí lại những người lao động

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bố trí lại
  đổi lại để dùng cho
  dùng lại cho
  sắp xếp lại
  triển khai lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X