• Điện tử & viễn thông

  sự giảm nhân sự
  sự giảm nhân viên

  Kinh tế

  giảm biên chế
  sự giảm bớt số nhân viên
  sự giảm bớt số nhân viên, sự giảm biên chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X